IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane

Nasze inwestycje

Doświadczenie i rzetelność w prowadzeniu inwestycji przez IBF Budownictwo Sp. z o.o. pozwala nam na zrealizowanie nawet najbardziej skomplikowanych prac na zlecenie zainteresowanych inwestorów.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Płońsk

W ramach tej inwestycji kompleksowo realizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Szerominek, Bońki i Skarżyn.

 


Dodano: 22 wrzesnia 2010
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Konstantynów

  

 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:

•  sieci kanalizacji sanitarnej

•  przepompowni ścieków

•  sieci wodociągowej

•  oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków

 


Dodano: 04 sierpnia 2011

Liczba odwiedzin: 57432
  • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
  • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
  • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
  • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
  • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
  • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
  • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
  • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
  • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
© IBF Budownictwo 2024 r.