IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane

Nasze inwestycje

Doświadczenie i rzetelność w prowadzeniu inwestycji przez IBF Budownictwo Sp. z o.o. pozwala nam na zrealizowanie nawet najbardziej skomplikowanych prac na zlecenie zainteresowanych inwestorów.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałów-Reginów dla Gminy Wieliszew

W ramach zadania tego wykonano:

 • kanał sanitarny Φ 200
 • przyłącza sanitarne Φ 160
 • kanalizację tłoczną PE110
 • strefową pompownię ścieków sanitarnych z komorą przepływomierza i wpięciem do systemu monitoringu

Dodano: 15 lipca 2010
Kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnej z gminną oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tuczna

Inwestycja obejmuje:

♦  budowę gminnej oczyszczalni ścieków z wiatą na sprzęt

♦  budowę sieci kanalizacyjnej - roboty ziemne i montażowe

♦  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - roboty ziemne i montażowe

♦  roboty budowlane w zakresie linii elektrycznych - podstacje transformatorowe 


Dodano: 22 wrzesnia 2010

Liczba odwiedzin: 56164
 • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
 • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
 • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
 • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
 • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
 • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
 • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
 • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
 • IBF Budownictwo, roboty ziemne i budowlane
© IBF Budownictwo 2024 r.